Plastik kartların hazırlanması, plastik kartların qiymətləri, Bonus kartlarının hazırlanması, endirim kartlarının hazırlanması

 Hədiyyə  kartları adətən ticarət və xidmət sahələrində tətbiq edilir. Malların və ya xidmətlərin alınması zamanı müştəriyə aldığı malın və ya xidmətin müəyyən olunmuş faiz nisbətində hədiyyə kartı təqdim olunur. Bu kartlar müştəridə dəyər yaradır və yenidən mal almağa, xidmətdən istifadə etməyə səbəb yaradır. Belə kartlarda adətən Maqnit lenti, Barcode, Embosser istifadə edirik. Müştərinin istəyindən asılı olaraq QR code da yerləşdirmək mümkündür.

 Klub kartları bir çox sahələrdə tətbiq olunur. Müəssisə və ya şirkət müştərilərini və yaxud da üzvlərini bir klubda birləşdirmək üçün kart vasitəsindən istifadə edir. Müxtəlif zamanlarda bu kartların imkanlarından istifadə edərək klub üzvlərində motivasiya yaradır və dolayısı yolla öz biznesini və ya missiyasını inkişaf etdirir. Klub kartlarında Barcode, Maqnit sahə, QR code, Embosser elementlərindən və yaxud da Mifare, Proximity, Smart tipli çiplərdən istifadə oluna bilər. Klub kartları müxtəlif klubların, restoran, barlar, diskotekalar, istirahət mərkəzləri və s. obyektlərin daimi üzvlərini eyniləşdirməyə, eyni zamanda, kart sahiblərinə xidmət vaxtı güzəşt və ya endirimlərdən faydalanmağa imkan verir.

Açar sözlər: Bonus kartı, Bonus karti, kart, plastik kart, endirim kartı, hediyye kartı,hediyyə kartı, hediyye karti, #kart, #plastik kart, mushteri karti, müştəri kartı, Mifare, Mifare 1K, Proximity, E-Marine kart, Emarine kart, her növ kart, hər növ kart, kart, kartlar, kartım, kart istehsalı, bonus kart sifarişi, kartların hazırlanması, plastik kart sifarişi, plastik kart hazırlanması, endirim kart istehsalı

Müştərİlərİmİz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod