Plastik kartların hazırlanması, plastik kartların qiymətləri, Bonus kartlarının hazırlanması, endirim kartlarının hazırlanması

Kazımalı kartlar 2 növ materialdan, plastikdən və yaxud da kardon kağız materiladan hazırlanır.. Scratch-off zolağı qorunan informasiyanın (məsələn, PIN-kodun) üstündən plastik və ya kardon kartın səthinə çəkilən qeyri-şəffaf qoruyucu qatdır. Qorunan informasiyanın oxunması üçün scratch-off zolağı hər hansı bir əşya ilə silmək lazımdır. Fərdiləşmənin belə üsulu əvvəlcədən ödəniş və lotereya kartlarının istehsalı vaxtı çox geniş istifadə olunur. Bu növ kartlarda Barcode, Maqnit sahə, Embosser həmçinin Termal kodlama daistifadə edilə bilər.

Müştərİlərİmİz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod