Plastik kartların hazırlanması, plastik kartların qiymətləri, Bonus kartlarının hazırlanması, endirim kartlarının hazırlanması

   Bonus və endirim kartları adətən ticarət və xidmət sahələrində tətbiq edilir. Malların və ya xidmətlərin alınması vaxtı, kart sahiblərinə müəyyən bonuslar əlavə olunur və ya endirim şamıl edilir. Yığılan bonuslar, müxtəlif hədiyyələrə dəyişilə və ya malın və ya göstərilən xidmətin dəyərinin ödənişi vaxtı endirim kimi istifadə oluna bilər. Belə kartlarda adətən Maqnit lenti, Barcode, Embosser istifadə edirik. Müştərinin istəyindən asılı olaraq kartlarda metal (gümüşü, qızılı) effektlərdən də istifadə edirik. Müştərinin istəyindən asılı olaraq QR code da yerləşdirmək mümkündür.

Müştərİlərİmİz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod